Profesjonalna Współpraca

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji

verified_user
Realizowanie celów bezpieczeństwa informacji zgodnych z planami organizacji
verified_user
Wyznaczanie i wdrażanie standardów bezpieczeństwa dla systemów i procesów biznesowych organizacji
verified_user
Aktualizowanie polityk, procedur i wytycznych, zgodnie z przepisami prawa, standardami i najlepszymi praktykami
verified_user
Ścisła współpraca z Zarządem w zakresie realizacji strategii bezpieczeństwa IT
verified_user
Bieżące monitorowanie funkcjonowania systemów i infrastruktury firmy pod kątem bezpieczeństwa
verified_user
Monitorowanie rynku pod kątem najnowszych trendów i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa
verified_user
Realizowanie procesów wynikających z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji m.in. zarządzanie uprawnieniami, incydentami oraz ryzykiem bezpieczeństwa informacji
verified_user
Opracowywanie działań uświadamiających i szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa
verified_user
Ustalanie zakresu i dbanie o realizację audytów bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury oraz udział w audytach procesów IT
verified_user
Nadzór nad dostawcami usług w zakresie bezpieczeństwa informacji
verified_user
Nadzór nad procedurami i procesami w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001
verified_user
Nadzór nad procedurami i procesami w ramach Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o ISO 22301

Informatyk Śledczy

verified_user
Zabezpieczanie i analiza dowodów elektronicznych po incydencie, przestępstwie. Z mojej praktyki wynika, że często podejmują się tej czynności osoby niekompetentne. W związku z tym, jeżeli zabezpieczony materiał nie jest Autentyczny ... - oznacza to, że nie może być on dowodem w sprawie. Niewłaściwe zabezpieczony materiał może podlegać recenzji Specjalisty z zakresu informatyki śledczej
verified_user
Recenzja opinii z zakresu informatyki strony przeciwnej
verified_user
Recenzja zabezpieczonego materiału strony przeciwnej
verified_user
Ścisła współpraca z Zarządem w zakresie realizacji strategii bezpieczeństwa IT
verified_user
Bieżące monitorowanie funkcjonowania systemów i infrastruktury firmy pod kątem bezpieczeństwa
verified_user
Monitorowanie rynku pod kątem najnowszych trendów i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa
verified_user
Realizowanie procesów wynikających z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji m.in. zarządzanie uprawnieniami, incydentami oraz ryzykiem bezpieczeństwa informacji
verified_user
Opracowywanie działań uświadamiających i szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa
verified_user
Ustalanie zakresu i dbanie o realizację audytów bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury oraz udział w audytach procesów IT
verified_user
Nadzór nad dostawcami usług w zakresie bezpieczeństwa informacji
verified_user
Nadzór nad procedurami i procesami w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001
verified_user
Nadzór nad procedurami i procesami w ramach Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o ISO 22301