Zapraszam do współpracy

Jestem wieloletnim, doświadczonym biegłym sądowym z zakresu informatyki oraz specjalistą z zakresu informatyki śledczej. Mam poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji oznaczonych klauzulą: ściśle tajne, tajne, poufne. Prowadzę własną firmę, która zajmuje się profesjonalnym zabezpieczaniem i badaniem dowodów elektronicznych w sprawach sądowych oraz innych. Wykonuję opinie sądowe oraz prywatne z zakresu informatyki. Ukończyłem w 1993r. Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, gdzie uzyskałem tytuł magistra inżyniera. Doświadczenie oraz wiedzę praktyczną z zakresu technik informatycznych zdobyłem podczas służby na stanowiskach technicznych w jednostkach Wojska Polskiego oraz NATO. Dalsze doświadczenie w powyższym zakresie rozszerzam nadal w ramach prowadzonej działalności gospodarczej firma INFORMATYKA ŚLEDCZA PIOTR WICHRAŃ oraz jako biegły sądowy z zakresu informatyki z listy Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Prowadziłem wykłady z obszaru zagadnień dotyczących dowodów elektronicznych na podyplomowych studiach kierunek Prawo dla Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pomagam w trudnych sprawach, które mogą wydawać się beznadziejne

W mojej praktyce zawodowej firmy lub osoby prywatne kontaktują się ze mną celem rozwiązania ich problemów na styku prawa i technologii teleinformatycznych. Taka współpraca wygląda najczęściej w ten sposób, że przedstawiciel prawny strony lub mój klient definiuje tezy w swojej sprawie. Natomiast moim zadaniem jest potwierdzenie tych tez (lub nie) w przekazanym mi przez stronę materiale teleinformatycznym. Jeżeli Państwo mają do mnie pytania lub są zainteresowani współpracą to zapraszam do kontaktu.