Wyszukiwarka Internetowa Google Inc.

Firma Google Inc została założona w 1998 roku. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google, która powstała w ramach projektu studenckiego…

Opinia biegłego nie jest ostateczna

W kontekście tego przytoczonego orzeczenia muszę przypomnieć, że opinia biegłego nie ma ostatecznego charakteru i de facto nie musi decydować…

Nowe media nowe zagrożenia

Pod linkiem zostały wyjaśnione ważne kwestie dla wszystkich ludzi, którzy korzystają z tzw. nowych mediów:  Phishing Kradzież tożsamości oraz „pranie…

Opinia prywatna KPC

Opinia prywatna KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z 17 listopada 1964, zawierająca zasadniczy trzon polskiego prawa procesowego cywilnego.…

Dobre praktyki firm IT

Przykład dobrych praktyk firm informatycznych na przykładzie interpretacji podatkowej. „Usługobiorca jest zobowiązany zapłacić za wykonane zlecenie (w ramach umowy zlecenia)…

Opinia prywatna KPK

Opinia prywatna KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO Kodeks postępowania karnego – podstawowy akt prawny regulujący polskie postępowanie karne (Ustawa z dnia 6…

Opinia prywatna !!

OPINIE PRYWATNE + fakty Opinia prywatna nie jest opinią biegłego w rozumieniu art. 193 § 1 k.p.k., ponieważ uzyskiwana jest…